strony internetowe#dlaczego warto pozycjonować stronę

To bowiem umożliwia tworzenie silnych zespołów naukowych i unowocześnianie infrastruktury badawczej. Jednym z priorytetów w zakresie działalności naukowo-badawczej jest szeroka współpraca kadry naukowej z naukowcami z innych ośrodków naukowych w kraju i zagranicą. Pracownicy są doceniani przez instytucje państwowe i pozarządowe.

2. „Użytkownik” w niniejszym regulaminie, to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z newslettera, na zasadach określonych i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wynika stąd, że także zwolennik zasady korespondencji czuje się uprawniony co najwyżej do orzekania, że dana teoria (np. W i w. nauki stosowane były uważane za gorszy rodzaj nauk, gdyż nauce przypisywano wtedy cele czysto poznawcze, natomiast praktykę, produkcję, technikę "traktowano z góry".